dgv@daegunvn.net

P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Liên hệ

Địa Chỉ

  • Tầng 2 số 15, đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số Điện Thoại

  • 0222.3903.996

  • Kwon Ki Hwan: 037.287.9473

  • Bùi Huyền Trang: 035.430.9071

Email

  • dgv@daegunvn.net

Liên hệ với chúng tôi