dgv@daegunvn.net

P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Sản phẩm

URH360A-5MV

Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Full duplex)

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG…

Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Full duplex)

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG…

Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Full duplex)

SFC4100

Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Full duplex)

SFC4000A

Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Full duplex)

CAMERA IP DS-2CD2F42FWD-IWS

Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Full duplex)