dgv@daegunvn.net

P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

SFC4000A

product

SFC4000A

CHI TIẾT
HẠNG MỤC Thông số kĩ thuật
CÔNG NGHỆ Tiêu chuẩn IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3ad Port trunk with LACP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX 
IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol
IEEE 802.1x Port Authentication Network Control