DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1562193   lần

31   khách hàng đang online

Chuẩn đoán

Bộ soi da Sigma 1000 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ soi da Sigma 1000 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-8 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-8 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-7 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-7 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-6 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-6 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-5 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-5 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-4 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-4 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-3 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-3 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-2 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-2 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán VET-1 - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán VET-1 - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán Mark-II XL - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán Mark-II XL - Medical Devices (Pakistan)
Bộ Mark-II Premier - Medical Devices (Pakistan)

Bộ Mark-II Premier - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán Mark-II Plus - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán Mark-II Plus - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán Mark-II Basic - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán Mark-II Basic - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán Mark-I Premier - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán Mark-I Premier - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán Mark-I Plus - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán Mark-I Plus - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán tai mũi họng VISIO 2000 XL F.O. - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán tai mũi họng VISIO 2000 XL F.O. - Medical Devices (Pakistan)
Bộ chẩn đoán tai mũi họng VISIO 2000 premier F.O. - Medical Devices (Pakistan)

Bộ chẩn đoán tai mũi họng VISIO 2000 premier F.O. - Medical Devices (Pakistan)
Búa thử phản xạ,Taylor,1-310,Adams aid,Pakistan

Búa thử phản xạ,Taylor,1-310,Adams aid,Pakistan